Open menu+

Begraven zelfstandigheid van Huissen

Een volgend (triest) wapenfeit  deed zich voor toen de herindeling van de gemeente een feit werd. Naar een idee van Sjaak Benders nam de blaaskapel het initiatief om de zelfstandigheid van de gemeente Huissen te begraven. Met een indrukwekkende Treurige Umgang, met omfloerste trom voorafgegaan door de Gilden en Scoutingband en bijgewoond door verenigingen en honderden Huissenaren, is op 30 december 2000 de zelfstandigheid van het eeuwenoude stadje aan de Rijn ten Grave gedragen. Dit haalde de landelijke pers en internationaal zelfs de TV. Op die kille dag herkreeg de trotse Zwaan symbolisch de vrijheid en steeg op met rode, witte en zwarte ballonnen. Sindsdien herinnert een grafmonument met tekstplaat bij de Antoniuskapel aan de Langekerkstraat aan dit droeve feit. Voor deze rustplaats is gekozen omdat de Bevelanders de indertijd met succes gevoerde actie voor behoud van de Antoniuskapel warm en luid hebben ondersteund.

Onder de grafsteen ligt een hermetisch afgesloten loden kistje begraven met daarin voorwerpen die verwijzen naar de Huissense cultuur. Deze mag worden opgegraven 100 jaar na dato, of eerder bij hernieuwde zelfstandigheid (lao we ’t daor mor op houwe’). Voor de geschiedschrijving vermelden wij hieronder de dierbare herinneringen aan zelfstandig Huissen die onder het wakend oog van de heilige Antonius aan de geweide grond zijn toevertrouwd.

 • de stadssleutel
 • het wapen van Huissen (stadszwaan)
 • origineel gemeentestempel van Huissen
 • speld en raamhanger met logo van de Bevelanders
 • boes (Huissens betaalmiddel tijdens carnaval)
 • paotpin (verwijzing naar agrarisch Huissen)
 • sigaar (verwijzing naar de tabaksteelt in Huissen)
 • oorkonde met gedicht aan Huissen
 • laatste Nieuwe Koerier
 • akte van verlof tot begraven van de zelfstandigheid, afgegeven door de gemeente Huissen en ondertekend door burgemeester Persoon (een van zijn laatste daden)
 • huisorde van de Kraonige Zwaone (verwijzing naar carnaval en stadje van plezier)
 • register van deelneming
 • Huissense vlag

Mogelijk zijn er ook nog enkele consumptiebonnen en een (leeg) Bevelander borrelglaasje met een snik aan toegevoegd.

Een jaar na dato is deze Treurige Umgang  en het verlies van de zelfstandigheid herdacht tijdens een emotionele bijeenkomst in Het Moment.

[justified_image_grid ids=”1111,827″]