Open menu+

Bevelanders leggen massagraf bloot

Op donderdag 14 februari hebben enkele heren van de Bevelanders in de polder ter hoogte van de Brouwketel in Angeren als eersten het massagraf ontdekt en opengelegd, waarvan de Historische Kring Huessen enige tijd geleden gewag maakte.

Hoewel deze Kring uiterst geheimzinnig deed over de juiste locatie, zijn de Bevelanders er toch in geslaagd dit geheim aan de aarde te ontfutselen en aan de vergetelheid te ontrukken. De vondst is te danken aan uiterst gedetailleerd kaartmateriaal waar Jan Schrijver, lid van de blaaskapel, bij toeval beslag op wist te leggen tijdens een van zijn vele onderzoeksreizen door Europa.

Na het uitzetten van de coördinaten bleek dat de vindplaats in het veld ook met een geoefend oog waarneembaar is door de aanwezigheid van meerdere, dicht bij elkaar gesitueerde grafheuvels in de nabijheid van een eeuwenoude meidoorn. Ook hondenbezitters geven nu aan dat deze plek een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefent op hun trouwe viervoeter.

Tijdens de opgraving werden enkele zeer opmerkelijke vondsten gedaan die mogelijk een ander licht op de geschiedenis werpen en wellicht nopen tot het herschrijven van een belangrijke episode van met name de Huissense en Angerse geschiedschrijving. Werd tot voor kort aangenomen dat het hier ging om stoffelijke resten van gesneuvelde strijders van het beleg en ontzet van Huissen in 1502, nu heeft het er alle schijn van dat de gevonden beenderen afkomstig zijn van de Porche Porche, beter bekend als varkens. Opmerkelijk zijn de zeer grove botten die gedolven zijn, vermoedelijk gaat het hier om een bijzondere soort die destijds alleen rond Angeren voorkwam onder de de naam Porche Queues, nu verbasterd tot keujes, een nog steeds bekende diersoort in Angeren. Een andere zeer verrassende vondst was een enorm mes, dat volgens historische beschrijvingen en tekeningen vrijwel zeker heeft toebehoord aan de wildeman. Eveneens opmerkelijk is het naar boven halen van een zeer gave en nog geheel intact zijnde foekepot te midden van de grafheuvels en beenderen, met de inscriptie MvO.

Op basis van deze vondsten kan vrijwel zeker geconcludeerd worden dat dit gravenveld zijn oorsprong heeft gevonden in rituele slachtingen die rond 1500 plaats moeten hebben gevonden in Angeren en omgeving. Waarschijnlijk wilde men met deze offers de goden gunstig stemmen om zo de stank, die ook in die tijd ondraaglijk moet zijn geweest, te verdrijven. Voor deze rituele slachtingen moet de wildeman zijn ingehuurd die in die periode veelvuldig in de omgeving rondwaarde. Omdat men ook toen al zeer verknocht was aan deze, voor Angeren, edele dieren werden de stoffelijke resten met veel ceremonieel en met eigentijdse volksmuziek, het oergerommel van de foekepot, ten grave gedragen. De inscriptie MvO op de gevonden foekepot is mogelijk afkomstig van een verre voorvader van Huissens huidige foekepottoloog, Mart van Onna. Dit alles bewijst de nauwe banden tussen Huissen en Angeren in die tijd, mogelijk waren ze één. Een enkeling bij de Bevelanders denkt zelfs dat Huissen ooit bij Angeren hoorde. Vast staat echter wel dat de foekepot van origine een Angerse uitvinding is die via de wildeman in Huissen terecht is gekomen.

Om absolute zekerheid over deze zeer aannemelijke theorieën te verkrijgen, is het gevonden materiaal inmiddels voor nader onderzoek opgestuurd naar het oudheidkundig laboratorium van Riesliman. De bevindingen hiervan worden vrijdag 24 februari, tijdens de Foekepotaovond in het Moment in Huissen bekend gemaakt. Eveneens zijn dan de aangetroffen vondsten te zien en is er en fotocollectie van de opgraving te bewonderen. De toegang is gratis, ook voor de mensen uit Angeren.  

 

Waarvan acte.