Open menu+
Winnaar Cultuurprijs 2021 en overdracht naar de Stichting ‘Vrienden van Huissen’
Read more

Zondag 10 oktober 2021 is in Café Het Moment te Huissen, in het bijzijn van veel belangstellenden, aan Stichting Bongerd de Zilverkamp de Cultuurprijs 2021 toegekend.   ** Stichting Bongerd De Zilverkamp winnaar Cultuurprijs 2021**   De sculptuur met oorkonde en koperen straattegel werd door burgemeester mevrouw Nelly Kalfs overhandigd aan de voorzitter van de stichting Bongerd, de heer Eddy Berendsen. De reden dat...

Read more
Uitreiking Cultuurprijs 2019
Read more

Zondagmiddag 6 oktober is de jaarlijkse Cultuurprijs uitgereikt aan het Lingewaards mannenkoor. Het Mannenkoor, voor de gemeentelijke fusie bekend als Huissens Mannenkoor, is van oorsprong het Huissens Mannenkoor. Het eeuwfeest werd recentelijk in de Zandse kerk gevierd. Lingewaards wethouder Theo Janssen overhandigde in De Buitenpoort in Huissen de prijs. Het was een een gezellige middag met een mooi programma met muziek van de ‘Bevelanders’...

Read more
Bevelander Cultuurdag van Zondag 8 oktober 2017
Read more

Bevelander Cultuurdag van Zondag 8 oktober 2017 Voorzitter van ‘De bevelander Muzikanten’, Piet Schrijver, heette iedereen welkom mede namens het bestuur van de ‘Bevelander Fanclub Club’ (BFC) en de ‘Bevelanders’ die bewuste zondagmiddag in ‘Herberg De Hoeve’. Het betrof de 37e versie van de Bevelander Jaarfeesten, inmiddels omgedoopt tot ‘Bevelander Cultuurdag’, die die middag gevierd werd in Oktoberfest-sfeer m.m.v. Egerländer Orkest ‘De Leemkuulers’ uit...

Read more
Cultuurprijs voor het Huissens Exoduscomité
Read more

Wethouder van Lingewaard Theo Janssen reikte op zondag 17 augustus jl. de inmiddels traditionele cultuurprijs uit namens de Bevelander Muzikanten. Dat gebeurde tijdens het zgn. ‘Cultuurproeven met de Bevelanders’ op het pleintje bij het ‘Hof van Hessen’. De prijs is bestemd voor diegenen die zich inzetten voor de cultuur in Huissen. Jong Huissens zangtalent trad op. ‘Prima zet, om zo de jongere generatie een...

Read more
Cultuurprijs 2013
Read more

Nadat het afgelopen zomer tijdens de eerste ‘Proef Huissen’ al aangekondigd werd, is tijdens het eindejaar concert op 29 december 2013 de nieuwe cultuur prijs 2013 uitgereikt aan Theo Hubers. Piet Schrijver motiveert nogmaals de uitreiking van de cultuur prijs 2013 aan Theo Hubers. De nieuwe Cultuur prijs! De Cultuurprijs 2013...

Read more
Burger Initiatiefgroep
Read more

Burger Initiatiefgroep Begraafplaats Huissen-Stad: groep van vrijwilligers die zich inzette in het opknappen van oude graafplaatsen op het oude kerkhof. Maakt zo dit kerkhof weer toegankelijk voor de...

Read more
Stichting Vrienden van Huissen
Read more

Stichting Vrienden van Huissen: deze stichting weet met steun uit de bevolking de historie van Huissen nieuw leven in te blazen. Denk daarbij aan de muurschildering  in Vierakkerstraat, de Molenwieken op de Molenweide, de Ouwewieve op het water nabij Het Binnenveld, de muurspreuken in het centrum of het mede-uitbrengen van het boekje de riemelarijkes of...

Read more
Mart van Onna
Read more

Mart van Onna: amateurkunstenaar die met zijn tekeningen en ontwerpen van kunstwerken de geschiedenis van Huissen laat voortleven. Als foekepotoloog is hij de grondlegger van de Orde van de Foekepot die door de bevelander Muzikanten aan de vooravond van het carnaval werd...

Read more
Walk of Fame
Read more

Toen de 25e uitreiking van de Cultuurprijs in zicht kwam, vonden de Bevelanders dat deze extra glans moest krijgen. Zo kwam Frank Hoes met het idee om een Walk of Fame te realiseren. Cultuurprijswinnaars konden hiermee in het straatbeeld van het aloude stadje vereeuwigd worden. Een plan de campagne werd bedacht en ten uitvoer gebracht. Op het jaarfeest van 2007 werd dit plan gelanceerd...

Read more
Wim van Baal
Read more

Wim van Baal: Bestuurslid bij veel verenigingen. Kerkelijk, cultureel, historisch, het maakt hem allemaal niets uit. Hij is initiatiefrijk, is een doorzetter en financieel...

Read more
Joop Brons
Read more

Joop Brons: bekend als journalist maar in Huissen ook bekend als de schrijver van Carnavalskrant Het Blek en buutreedner.; Tevens ondersteunt hij tal van verenigingen bij het organiseren van evenementen  of het schrijven van teksten. Ook zet hij zich enorm in voor het behoud van het Huissens...

Read more
Volharding
Read more

Muziekvereniging Volharding: een belangrijke Huissense harmonie die met name acteert in Huissen-Zand. Zorgt voor muziekopleidingen en voert jaarlijks enkele concerten...

Read more
Gerrit Meeuwsen
Read more

Gerrit Meeuwsen: een amateur fotograaf die met zijn camera vele gebeurtenissen wist vast te leggen en zo een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het behoud van historische feiten. Zijn  collectie wordt vaak geraadpleegd door verenigingen en...

Read more
Karel Vliem
Read more

Karel Vliem: was vele jaren president van De Kraonige Zwaone. Onder zijn leiding groeide de pronkzitting uit tot een belangrijke carnavaleske happening. Hij was eerste voorzitter van de Bevelander Fanclub en presentator van de Bevelander...

Read more
De Kraonige Zwaone
Read more

Stichting Carnavalsgezelschap De Kraonige Zwaone: deze stichting is verantwoordelijk voor de invulling van het carnaval in Huissen. Openingszitting, bejaardenpronk, grote pronk, ouwewievebal, optocht en kindermiddag, en de zittingen voor de verstandelijk gehandicapten zijn jaarlijks terugkerende onderdelen van Huissens  Carnaval. Verder onderhoudt de stichting contact met andere carnavalsverenigingen in de regio, binnen- en...

Read more
Joop Janssen
Read more

Joop Janssen: voorzitter van Stichting Carnavalsgezelschap De Kraonige Zwaone, mede-oprichter van de Stedelijke Muziekvereniging Huissen, voorzitter van de Stichting Bevordering Muziek Huissen en adviseur en financieel ondersteuner voor tal van Huissense...

Read more
Vrijwilligers De Klup
Read more

Vrijwilligers De Klup: deze grote groep vrijwilligers zet zich steevast met liefde, toewijding en enthousiasme in voor de verstandelijk gehandicapte medemens. De Klup heeft zijn wekelijkse clubavond in Sport- en Ontmoetingscentrum De...

Read more
Stichting Viering Gildefeesten en Concoursen
Read more

Stichting Viering Gildefeesten en Concoursen: deze stichting was verantwoordelijk voor de grootse viering van het 450-jarig bestaan van de Huissense gilden. Een hele week lang stond in het teken van de viering met als hoogtepunt de grote historische optocht op Tweede Pinksterdag die ruim 10.000 bezoekers...

Read more
Postuum Hennie Derksen
Read more

postuum Hennie Derksen: mede-oprichter van de Historische Kring Huessen, journalist van dagblad De Gelderlander en publiceerde veel over Huissen en wist zo de bevolking bewust te maken van de eigen Huissense...

Read more
De Bietenrooiers
Read more

Bietenrooiers: oudste Huissense blaaskapel. Deze kapel heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het culturele leven in Huissen. Stond vele jaren onder leiding van Dries Elfferich.Was dit niet Jan van Onna (Alias Lasje...

Read more
Theo Jansen
Read more

Theo Jansen: oprichter van de Stichting “Vrienden van Mbaga”, lid van de Prionsetraoters, lid van het stichtingsbestuur Kraonige Zwaone, maker van vele oorkonden, amateur-archeoloog en bestuurslid van de Historische Kring...

Read more
Johan Timmermans
Read more

Johan Timmermans: ere-voorzitter van de Gilden van Sint Gangulphus en Sint Laurentius binnen de stad Huissen; mede-oprichter van schutterij St.Bavo uit Angeren, bestuurslid van Stichting 1411-1661 en lid van de Huissense...

Read more