Open menu+

De Bevelanders doen mee met de clubkas Campagne van de Rabobank.

Clubkas Campagne van de Rabobank.

De Bevelanders doen opnieuw mee met de Clubkas Campagne van de Rabobank. De Rabobank heeft opnieuw € 75.000,- beschikbaar gesteld.

Tussen 17 en 31 maart is er weer de mogelijkheid om 5 stemmen uit te brengen die € 6,25 waard zijn. Nieuwe leden van de Rabobank mogen meestemmen op voorwaarde dat ze vóór 1 maart lid zijn geworden. Geen lid van de Rabobank? ‘Word gewoon lid en stem op dit orkest dat zoveel doet voor het Huissens culturele leven!’