Open menu+

Theo Jansen

Theo Jansen: oprichter van de Stichting “Vrienden van Mbaga”, lid van de Prionsetraoters, lid van het stichtingsbestuur Kraonige Zwaone, maker van vele oorkonden, amateur-archeoloog en bestuurslid van de Historische Kring Huessen